Ποιοι είμαστε

Η Ομάδα «Ηχώ της Κύπρου 1821 – 2021» συγκροτήθηκε εν όψει της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής έρευνας και συγγραφής του τμήματος Ιστορίας και Τέχνης της δικηγορικής εταιρείας «Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ».

Η Ηχώ της Κύπρου 1821-2021 έχει ως στόχους:

  • Την ανάδειξη της συμβολής της Κύπρου στην Ελληνική Επανάσταση μέσα από τεκμηριωμένη έρευνα.
  • Τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Αρχείου με την ονομασία «Κύπρος και 1821» μέσα από το οποίο θα προωθείται η έρευνα και η μελέτη της συμβολής της Κύπρου στο 1821.
  • Την ενασχόληση και την έρευνα με την κυπριακή ιστορία γενικότερα.
  • Την προώθηση της ιστορικής έρευνας μέσα από ποικίλα εργαλεία στον χώρο της εκπαίδευσης.
  • Τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων σχετικών με την ιστορική έρευνα και την κυπριακή ιστορία.

Τμήμα Ιστορίας και Τέχνης, «Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ»

Το Τμήμα Ιστορίας και Τέχνης της δικηγορικής Εταιρείας «Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ» αναπτύσσει πλούσια και πολύμορφη δραστηριότητα, με στόχο την προώθηση της έρευνας, της μελέτης στους τομείς της ιστορίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας, της παράδοσης καθώς επίσης και τη διάσωση και προβολή της ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ομόδους αλλά και της μακραίωνης οινικής κληρονομιάς.

Το έργο του Τμήματος υλοποιείται μέσα από το ερευνητικό του έργο, τη διεξαγωγή ιστορικών και πολιτιστικών συνεδρίων, εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις, πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, τη διατήρηση αρχείου και βιβλιοθήκης.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησής του έχει δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.