Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΓ’, αρ. 159-160 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1948)

Κατηγορία: Περιοδικά

Επίπεδο περιγραφής: Περιοδική έκδοση

Φορέας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λήκυθος

Κάτοχος: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λήκυθος

Διαστάσεις: n/a

Τρέχουσα τοποθεσία: Κύπρος

Χώρα προέλευσης: Κύπρος

Γλώσσα: Ελληνικά

Χρονολογία: 1948

Είδος: Αφιέρωμα σε περιοδικό

Τίτλος: Βλ. περιγραφή

Συγγραφείς: Βλ. περιγραφή

Μέγεθος και υπόστρωμα: 28 σελίδες

Παραπομπή: Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΓ’, αρ. 159-160 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1948), Λήκυθος <Κυπριακά γράμματα – Έτος ΙΓ’, Αριθμός 151-162 (Ιανουάριος 1947- Δεκέμβριος 1948) (ucy.ac.cy)> Ψηφιακό Αρχείο «Κύπρος και 1821», https://cyprusgreece2021.com/arxeio/kypriaka-grammata-etos-ig-ar-159-160-septemvris-oktovris-1948/ [προσπελάστηκε October 22, 2021]

Περιγραφή:

Βελεστινλής, Ρήγας, «Ο Θούριος», σσ. 259-60 (ποίημα και φωτογραφία του Ρήγα)

Κρανιδιώτης, Νίκος, «Δημιουργοί Εθνικού Χαρακτήρος», σσ. 261-3 (άποψη)

Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος, «Ο Ρήγας και η Εθνική Ελληνική παράδοσις», σσ. 264-74 (μελέτη)

Εικόνα του Αδαμάντιου Κοραή, σ. 275 (εικόνα)

Σοφοκλέους, Θ. Α., «Η ποίησης του Ρήγα», σσ. 275-9 (μελέτη)

Κοραής, Αδαμάντιος, «Επιστολή προς Οδυσσέα Ανδρούτσον, εκ Παρισίων, 17 Ιουνίου 1824», σσ. 280-81 (επιστολή, αναδημοσίευση από Επιστολαί¸ Αθήνα 1855)

Μερεμέτζης, Αθ., «Ο Κοραής ως Επιστήμων», σσ. 282-7 (μελέτη)

Βοστάντζης, Ν. Α., «Αδαμάντιος Κοραής. Ο παιδαγωγός του Έθνους μας», σσ. 288-93 (μελέτη)

Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος, «Ο Κοραής και ο Ευαγόρας του Ισοκράτους», σσ. 294-6 (μελέτη)

Μυριανθόπουλος, Κωνσταντίνος Ι., «Ένα ανέκδοτον έγγραφον περί του Αδαμάντιου Κοραή», σσ. 296-7 – το ανέκδοτο έγγραφο είναι ο επικήδειος του Κύπρου Ιωαννίκιου (Αρχιεπισκόπου Κύπρου) Μ., «Επικήδειος εις τον Αδαμάντιον Κοραήν, 8 Απριλλίου 1833, Παρισίοις», σσ. 297-8 (πρωτογενής πηγή με περιγραφή)

Προυσής, Κώστας, «Ρήγας και Κοραής: Θρύλος και Πίστη», σσ. 299-303